แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมาย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมาย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมาย เนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 9 รอบ 108 ปี ชิงทุนการศึกษารวม 80,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1400748227.pdf

สนใจสมัครได้ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ