แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง อนาคต? สังคมไทยภายใต้กฎอัยการศึก"

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง อนาคต? สังคมไทยภายใต้กฎอัยการศึก" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง อนาคต? สังคมไทยภายใต้กฎอัยการศึก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคต? สังคมไทยภายใต้กฎอัยการศึก" วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ลานจามจุรี ข้างสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ