แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation)

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation)

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation) โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์สำหรับการเขียน ปรับพื้นฐาน สร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์โดยตรง

ชั้นเรียนจะมีทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 19.30 น. (30 ชั่วโมง) โดยเริ่มการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (รวม Pre-test และเอกสารประกอบการเรียน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ สำนักงานด้านหน้าอาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2308, 090-4740485 หรือ https://www.facebook.com/hascenter

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ