แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มากกว่า 600 ทุน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557)

รับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มากกว่า 600 ทุน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มากกว่า 600 ทุน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557)

สถานเอกอัครทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships มอบให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 600 คนทั่วโลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557

โดยมีทั้งหมด 4 ประเภท

-  ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
-  ทุนเพื่อการวิจัย
-  ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
-  ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx
หรือสอบถามมายังอีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au หรือ โทร 02 344 6490

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ