แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ( 2-6 มิถุนายน 2557)

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ( 2-6 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ( 2-6 มิถุนายน 2557)

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประกาศแจ้งการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชาวไทยที่มีความประสงค์ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/thai/thai.html และโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นฯ http://www.th.emb-japan.go.jp/th สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 สถานที่รับสมัคร สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ทั้งสองแห่ง

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/thai/news/2015MEXT.pdf หรือฝ่ายข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ