แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM- DUO Fellowship Program ประจำปี 2558 (หมดเขต 15 สิงหาคม 2557)

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM- DUO Fellowship Program ประจำปี 2558 (หมดเขต 15 สิงหาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM- DUO Fellowship Program ประจำปี 2558 (หมดเขต 15 สิงหาคม 2557)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th

สามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งก่องวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ