แสดงรายละเอียดข่าวEndeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557)

Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2557)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประเภททุน
1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
2. ทุนเพื่อการวิจัย
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ