แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลากรชั้นยอด”

เชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลากรชั้นยอด” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลากรชั้นยอด”

สำนักงานศึกษาไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ได้จัดสัมมนาและบรรยายในหัวข้อ “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลากรชั้นยอด” เพื่อประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และเพิ่มความสนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไต้หวันสำหรับคณาจารย์และบุคคลากรในมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจ การสัมมนาจะจัดในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

โดยมีกำหนดหาร ดังนี้
13: 30 – 14:00 น.   กล่าวขอบคุณ
14:00 – 14:10 น.     พิธีเปิด
14: 10 –14: 50น.  
-  การบรรยายในหัวข้อ “600 ทุนการศึกษาสำหรับ บุคคลากรชั้นยอด”
-  หลักสูตรของ ESIT
-  สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
-  แนะแนวโครงการ “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลากรชั้นยอด” และระบบการรับสมัครออนไลน์
14:50–15:30น.     ถามตอบ
15:30 น.     เสร็จสิ้นการบรรยาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ