แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2014 TCUS International Summer School ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 18 พฤษภาคม 2557)

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2014 TCUS International Summer School ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 18 พฤษภาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2014 TCUS International Summer School ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 18 พฤษภาคม 2557)

ด้วย National Sun Yat-sen University (NSYSU) ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2014 TCUS International Summer School ณ เมือง Kaohsiung ในระหว่างวันที่ 3-28 กรกฎาคม 2557 จำนวนไม่เกิน 4 คน โดย 2 อันดับแรก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน สำหรับอีก 2 คน จะชำระเพียงครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

นักศึกษาที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://summer.taiwanstudy.asia

หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ กรุณามาสมัครยังกองวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ