แสดงรายละเอียดข่าวFirst Announcement and Call for Papers of the SEAMEO Congress (21-22 Oct. 2014)

First Announcement and Call for Papers of the SEAMEO Congress (21-22 Oct. 2014) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

First Announcement and Call for Papers of the SEAMEO Congress (21-22 Oct. 2014)

The Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat (SEAMEO Secretariat), the British Council and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand will jointly organize the SEAMEO Congress with the theme “Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture for Regional Integration” on 21-22 October 2014, at the Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.

For more information, please visit the website: www.seameocongress.org or email: seamecocongress@seameo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ