แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติและพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ