แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น

International Student Exchange Center, Kwassui Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ เพื่อขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเผยแพร่หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน ในปี 2014 เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบ
ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kwassui.ac.jp/university

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ