แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งสื่อเข้าแข่งขันใน 4th QS-MAPLE Creative awards (หมดเขต 31 มีนาคม 2557)

ขอเชิญส่งสื่อเข้าแข่งขันใน 4th QS-MAPLE Creative awards (หมดเขต 31 มีนาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งสื่อเข้าแข่งขันใน 4th  QS-MAPLE Creative awards (หมดเขต 31 มีนาคม 2557)

คุณ Mandy Mok จากสำนักงาน QS Asia, Midview City ประเทศสิงคโปร์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งสื่อประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลใน 4th QS-MAPLE Creative awards.

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.qsmaple.org/4thqsmaple/index.php/the-qs-maple-conference/creative-awards

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ