แสดงรายละเอียดข่าวScholarships for Korean Studies Summer program offered by Hankuk University of Foreign Studies (หมดเขต 25 มี.ค. 57)

Scholarships for Korean Studies Summer program offered by Hankuk University of Foreign Studies (หมดเขต 25 มี.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scholarships for Korean Studies Summer program offered by Hankuk University of Foreign Studies (หมดเขต 25 มี.ค. 57)

AUN ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Scholarships for Korean Studies Summer program offered by Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Korea" ระยะโครงการ 1 เดือน ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะ เครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557

สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ