แสดงรายละเอียดข่าวProgram for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University 2014/15

Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University 2014/15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University 2014/15

National Chung Hsing University ประชาสัมพันธ์โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University 2014/15 ในระหว่างเดือนกันยายน 2014 - เดือนมิถุนายน 2015 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะระหว่างประเทศด้วยตนเอง แต่จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
1. เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ NT$6000 (US$242)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=6

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานคณะ ชั้น 1 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ