แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2014

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2014

National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2014 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ทั้งนี้ สามารถ download ข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://schwebap.nccu.edu.tw/ZEWeb/ExgStdApply/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2557

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานคณะ ชั้น 1 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ