แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาทุกคณะนิติศาสตร์ ร่วมโครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียง ปี 3

นักศึกษาทุกคณะนิติศาสตร์ ร่วมโครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียง ปี 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาทุกคณะนิติศาสตร์ ร่วมโครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียง ปี 3

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 นักศึกษาทุกคณะนิติศาสตร์ ร่วมโครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียง ปี 3 โดยนำหนังสือเสียงไปมอบและร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ