แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะ 28 ก.พ. 57)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะ 28 ก.พ. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะ 28 ก.พ. 57)

ด้วย Hirosaki University (HU) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2014 โดยขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Fall Semester 2014 (October2014) ในส่วนของทุน JASSO ยังไม่มีการแจ้งยืนยัน ทั้งนี้ HU จะแจ้งข้อมูลให้ทราบในลำดับต่อไป

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
1. Check list
2. Application for Short-Term Student Exchange Program.
3. A study plan of approximately 1200 words, outlining what you want to accomplish while you are enrolled in the Short-Term program, and what electives you wish to take.
4. Certificate of enrollment issued by your home university.
5. Your most recent academic transcripts, issued by your home university.
6. Recommendation for enrollment in the Short-Term Student exchange Program.
7. Certificate of Health (สามารถส่งเพิ่มเติมภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย)
8. Self Declaration
9. Four facial photos (3 x 4cms / 1.2 x 1.5 inches).
10. A copy of the front page of your passport (when available).
11. Application for certificate of eligibility.
12. Pledge
นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดส่งเอกสารการสมัครมายังพี่กุ้ง งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=318&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ