แสดงรายละเอียดข่าวNIDA's Postdoctoral Research Fellowship Program for the year 2014

NIDA's Postdoctoral Research Fellowship Program for the year 2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NIDA's Postdoctoral Research Fellowship Program for the year 2014

National Instutute of Development Administration (NIDA) will offer postdoctoral research fellowships to attract recent Ph.D. graduates, both Thai and non-Thai residents, to conduct full-time research at NIDA.


Qualifications
1. Ph.D. Thai or Foreign researchers who had completed their doctoral education no more than 10 years by date of the application.
2. Must not be more than 45 years of age on the date of the application.
3. Can conduct research at NIDA as NIDA's Post-doctoral Fellowship researchers full time during the whole project and must not be on any other sholarship at the same time.
4. Applicants from abroad must comply with the National Research Council of Thailand’ s Regulations on the Permission for Foreign Researchers to conduct Research in Thailand B.E. 2550 (2007).

Those who are interested in applying for the PostDoctoral Fellowship can send an application form with accompanying documents to..
Director, Research Center National Institute of Development Administration (NIDA)
118 Sereethai Road,
KlongChan,
Bangkapi, Bangkok 10240
THAILAND

More info : click http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=282&infomain_id=4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ