แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ระบบการบริหารงานคลินิกกฎหมาย เพื่อนำความรู้ไปจัดโครงการคลินิกกฎหมาย ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ให้มีระบบ มีประสิทธิภาพและกลไกการบริหารงานที่ดีต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ