แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย Queensland University  of  Technology   (QUT)  ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้พานักศึกษา และอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย Queensland University Of Technology ประเทศออสเตรเลีย จำนวนทั้งสิ้น 15 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย บทบาทและการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่ได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ