แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก Pannasastra University of Cambodia ( PUC Legal Clinic ) ประเทศกัมพูชา

คณะศึกษาดูงานจาก Pannasastra University of Cambodia ( PUC Legal Clinic ) ประเทศกัมพูชา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก Pannasastra  University of Cambodia ( PUC Legal Clinic ) ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative , อาจารย์หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและนักศึกษาจากจาก Pannasastra University of Cambodia ( PUC Legal Clinic ) ประเทศกัมพูชา ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย บทบาทและการทำงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ