แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรื่องโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ปี 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้กยศ.

ประกาศเรื่องโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ปี 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้กยศ. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่องโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ปี 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้กยศ.

ย้ำกันอีกครั้งกับโครงการปลูกจิตสำนึกฯ!!! วันที่ 5 ก.พ.57 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ ใครที่กู้ หรือจะกู้กยศ. ต้องไปทุกคนนะคะ ไม่เช่นนั้นปีการศึกษา 2557 จะไม่สามารถกู้ยืมได้ หากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้นักศึกษากรอกแบบคำร้องฯตามไฟล์ประกอบแล้วส่งที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะินิติศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ก.พ. 57 เวลา 17.00 น.เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ