แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัfทำโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัfทำโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัfทำโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จักทำโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทุนละ 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oja.go.th/new2011/Lists/List1/DispFormNew.aspx?List=7dd95d92-b69e-4ee7-b672-792f1c1cb0df&ID=315&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eoja%2Ego%2Eth%2Fnew2011%2FPages%2Findex%2Easpx

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ