แสดงรายละเอียดข่าวThe Franco – Thai Scholarship Program 2014 (Deadline for final submission: February 19, 2014.)

The Franco – Thai Scholarship Program 2014 (Deadline for final submission: February 19, 2014.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Franco – Thai Scholarship Program 2014 (Deadline for final submission: February 19, 2014.)

The Franco – Thai Scholarship Program aims to support Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master's degree or PhD level.

This program is based on a selective call for candidates in order to emphasize high level exchanges between France and Thailand. The Franco – Thai Scholarship Program aims at developing and reinforcing relationships between Thai and French Higher Education Institutions.

Deadline for final submission: February 19, 2014.

More info http://www.francothai-science.org/scholarships/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ