แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน College of Europe

ประชาสัมพันธ์ทุน College of Europe - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน College of Europe


College of Europe แจ้งการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.coleurope.eu/website/study/admission-how-apply/scholarships

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ