แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษา กยศ. และ กรอ. (รายเก่า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก

นักศึกษา กยศ. และ กรอ. (รายเก่า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา กยศ. และ กรอ. (รายเก่า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก

ประกาศ : นักศึกษา กยศ. และ กรอ. (รายเก่า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ในวันที่ 5 ก.พ. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การแต่งกาย---> ชุดนักศึกษา)
งานนี้ใครไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถกู้ยืมได้ในปีการศึกษา 2557 นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ