แสดงรายละเอียดข่าวประกาศหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ 2557 คณะนิติศาสตร์

ประกาศหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ 2557 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ 2557 คณะนิติศาสตร์

ประกาศหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ 2557 คณะนิติศาสตร์

ตั้งแต่วัน เสาร์ ที่ 28 ธ.ค. 56 ถึง วัน พุธ ที่ 1 ม.ค. 57

และจะเปิดทำการตามปกติในวัน พฤหัสบดี ที่ 2 ม.ค. 57

งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ