แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ร่วมกับบจก.คังเซน-เคนโกฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์

มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ร่วมกับบจก.คังเซน-เคนโกฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ร่วมกับบจก.คังเซน-เคนโกฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์

มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ร่วมกับบจก.คังเซน-เคนโกฯ โดยคุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.คังเซน-เคนโกฯ มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 100,000 บาท , คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ 100,000 บาท และคุณพัชรนันท์ อำพันยุทธ์ 100,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ โรงแรมแซงกรีล่า เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ