แสดงรายละเอียดข่าวการสั่งซื้อหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ประกอบกระบวนวิชา 177181)

การสั่งซื้อหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ประกอบกระบวนวิชา 177181) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสั่งซื้อหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ประกอบกระบวนวิชา 177181)

การสั่งซื้อหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ประกอบกระบวนวิชา 177181) ขอให้นักศึกษาที่ลงชื่อสั่งจองหนังสือให้มาชำระเงินค่าหนังสือ จำนวน 290.- บาท ภายในวันพุธ ที่ 25 ธ.ค. 56 เวลา 12.00 น. ที่คุณวรันธร (พี่หนิง) ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ชั้น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ