แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลสอบ IELTS Pretest

ประกาศผลสอบ IELTS Pretest - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลสอบ IELTS Pretest

น้องๆ ที่ทำการทดสอบ IELTS เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สามารถขอรับทราบผลสอบได้ที่ พี่กุ้งนะค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ