แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับท่าทางในการทำงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับท่าทางในการทำงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับท่าทางในการทำงาน

ด้วยคลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันอาการบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดต้นคอ ปวดหลังชาร้าวลงขา นิ้วล็อค มือชา ฯลฯ เริ่มมีอัตราการเกิดมากขึ้น จึงได้เห็นความสำคัญของการให้ความรู้กับกลุ่มผู้รับบริการ โดยได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการออกกำลังกายเบื้องต้น
การอบรมในครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น โดยจัดขึ้นวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ