แสดงรายละเอียดข่าวประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม"

ประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ท่านใดสนใจส่งผลงานเเข้าร่วมการประชุม สามารถส่งผลงานได้ทาง อีเมล์ research@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิจัยหรือบทคัดย่อภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2557

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/dpurc/conference/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ