แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17 ระหว่างวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,900.- บาท
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์(เท่านั้น)ที่ http://www.tace.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ