แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อกลุ่มนักศึกษาทุนคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2556

รายชื่อกลุ่มนักศึกษาทุนคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อกลุ่มนักศึกษาทุนคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2556

นักศึกษาทุนให้เข้ามาพบพี่นัยที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556
รายชื่อกลุ่มดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ