แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Law Review ภาษาอังกฤษของคณะฯ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Law Review ภาษาอังกฤษของคณะฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Law Review ภาษาอังกฤษของคณะฯ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Law Review ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ
1.  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี
2.  มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก
3.  ชอบเรียบรู้ ค้นคว้า มีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.  ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ค้นคว้าวิจัย และการเขียนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
2.  ได้ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย และความพร้อมในการทำงานในประชาคมอาเซียน

เปิดรับสมัครวันนี้ – 18 ธันวาคม 2556
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920 (พี่กุ้ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ