แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

มีอีกกิจกรรมที่อยากให้น้องๆ มาร่วมฟังคะ
ในวันที่ 27 พ.ย. 56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปริญญาโท 102

British Council จะมาประชาสัมพันธ์โครงการ "ทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย" ซึ่งในโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ และแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Competition)

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร (UK)

ใครสนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ หรือ โทร 053-942920 ภายในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ