แสดงรายละเอียดข่าว



โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำปี 2556 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ โดยขอเชิญนักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีที่ 4 , ชั้นปีที่ 3 ของศูนย์ให้คำปรึกษาเข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในวันและเวลาดังกล่าว
ในอบรมจะมีการให้ความรู้ในเรื่องที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย และมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาอาสาสมัครที่ได้ปฎิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ