แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177227-001 177312-001 177312-801 177393-801 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177227-001 177312-001 177312-801 177393-801 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177227-001 177312-001 177312-801 177393-801 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177227-001 เวลา 13.00 - 14.30 น. กระบวนวิชา 177312-001 เวลา 14.30 - 16.00 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และกระบวนวิชา 177312-801 เวลา 09.00 - 12.00 น. กระบวนวิชา 177393-801 เวลา 13.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ