แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2557

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2557

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามวันและเวลา ในเอกสารไพล์ประกอบข่าว
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา หลัง ธ.ออมสิน มช.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ