แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมโครงการเรียนรู้การทำขนม การประดิษฐ์กระทงและการทำซุ้มประตูป่า

กิจกรรมโครงการเรียนรู้การทำขนม การประดิษฐ์กระทงและการทำซุ้มประตูป่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการเรียนรู้การทำขนม การประดิษฐ์กระทงและการทำซุ้มประตูป่า

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การทำขนม การประดิษฐ์กระทงและการทำซุ้มประตูป่า วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/gallery.php?gid=96

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ