แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 27 พฤศจิกายน 2556 นี้ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ