แสดงรายละเอียดข่าวThe Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding in 2013

The Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding in 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding in 2013

This Program has been conducted to develop human resources of civilian peacebuilders by the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of Japan.

The Hiroshima Peacebuilders Center (HPC) is commissioned by MOFA to conduct the Program of FY2012 in collaboration with the United Nations Volunteers (UNV) programme.
Specifically, the Program of FY2012 comprises the Primary Course for those who seek career development in the peacebuilding field; the Civilian Experts Course for those who have already engaged in peacekeeping/peacebuilding activities to some extent, and the Seminar on Basic Peacebuilding for people who wish to be involved in the peacebuilding field in the near future. In addition, the HPC organizes various events such as a symposium to make an intellectual contribution to the field of peacebuilding as part of the Program.

More info : http://www.peacebuilderscenter.jp/eng/index_e.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ