แสดงรายละเอียดข่าวHAS Center เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ "Academic English Preparation for Postgraduate Studies"

HAS Center เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ "Academic English Preparation for Postgraduate Studies" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

HAS Center เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนศ.และผู้สนใจ เตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ "Academic English Preparation for Postgraduate Studies" เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ต้องการเรียนต่อบัณฑิตศึกษา ประยุกต์ใช้สอบเข้าและสอบจบป.โททุกสถาบัน เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง เตรียมพร้อม 4 ทักษะฟังพูดอ่านเขียน หรือเน้นเฉพาะทักษะที่ต้องการ อบรมให้เป็นกลุ่ม/หมู่คณะ เลือกเวลาเรียนตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มช. โทร 0-5394-2308 มือถือ 090-4740485 อีเมล์ hascenter@cmu.ac.th และ www.facebook.com/hascenter

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ