แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177321 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.งดเรียน

กระบวนวิชา 177321 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.งดเรียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177321 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.งดเรียน

กระบวนวิชา 177321 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.สอนโดยอาจารย์ วสุ งดเรียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ