แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177466 และกระบวนวิชา 177313 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177466 และกระบวนวิชา 177313 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177466 และกระบวนวิชา 177313 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 เวลา 14.30 - 16.00 น. และกระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 เวลา 16.30 -19.30 น. ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ