แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 (งาน sport day) และขอนัดวันสอนชดเชย

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 (งาน sport day) และขอนัดวันสอนชดเชย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801  ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 (งาน sport day)  และขอนัดวันสอนชดเชย

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 อ. อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 (งาน sport day) และขอนัดวันสอนชดเชยวันพุธที่ 20 พ.ย. 56 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ