แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 801

วัน ศุกร์ ที่ 8 พ.ย. 56 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106

**เนื่องจากสอนชดเชยวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 56 (ไฟฟ้าดับ)

อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ