แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 001

วัน อังคาร ที่ 5 พ.ย. 56 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105

**และให้งดการสอนในวัน เสาร์ ที่ 9 พ.ย. 56 เวลา 9.00-12.00 น.ห้อง SB 4106 (Sport day)

อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ