แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อและวัน-เวลาเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียน 2/2556

ประกาศรายชื่อและวัน-เวลาเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียน 2/2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อและวัน-เวลาเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียน 2/2556

รายชื่อผู้เรียน Intermediate Class
1. Kanyarat Tanompee
2. Anucha Khumphila
3. Phetdee Eakanunkul
4. Nattanan Chaimool
5. Chatnarin Bumpenwattana

เริ่มเรียน 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเรียน SB 3203 ให้นักศึกษาดูตารางเรียนได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
และให้มาชำระมัดจำ 1,500 บาทที่พี่กุ้งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ด้วยนะคะ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ